NL - FR - EN - BG
history

работник

На 23 март 1992 г., Пиер CORNET започна с Aqui Flor Интернешънъл АД като бригадир на строителна площадка за изкопни работи и монтаж на изкуствени езера.

служителите

На 5 октомври 1993 г. е бил назначен като технически и търговски мениджър, Пиер CORNET от Aquagreen International SA Това поливане компания в Париж вече има дълго съществуване и се опитват да разширят дейността си на територията на страните от Бенелюкс.

Самостоятелно заети

През октомври 1993 г., Пиер CORNET става самостоятелно заети лица. Той работи в тясно сътрудничество с Stéphane Barvaux, но веднага започна разработването на собствените си клиентела.

CWT s.a.

От януари 2000 г. Cornet Water Техника обслужване на своите клиенти в най-добрия във всички аспекти на поливане. През 2002 г. се превърна, Gaëtan MOREL работното си партньор.