NL - FR - EN - BG

Golf


В страните от Бенелюкс, ние имаме повече от 30 голф игрища като редовни клиенти.
С повече от 25 години опит в поливане на голф игрища, ние сме само белгийско дружество, което може да ви даде пълно удовлетворение в тази област. Ние непрекъснато се развива нашия склад на машини и актуализиране на нашите знания, така че да бъде в състояние да отговори на специфичните искания за Зелените, тениски и фарватери.